Momenty

Momenty

PIERWSZY ROK AKADEMICKI

Minister Edukacji Narodowej udzielił zgody na utworzenie uczelni niepaństwowej pod nazwą Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania – znanej dziś jako Akademia Leona Koźmińskiego.

Uczelnia uzyskała uprawnienia do kształcenia na studiach licencjackich na kierunku zarządzanie i marketing.

4 października 1993 roku w wynajętej auli przy ul. Rozbrat odbywa się uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego nowo powołanej uczelni.

950 STUDENTÓW I STUDENTEK

W WSPiZ studiuje 950 osób. Za 10 lat będzie ich ponad 8000!

Uczelnia podpisuje pierwsze umowy o współpracy z instytucjami zagranicznymi, m.in. ze School of Economics and Management of Lund University.

POCZĄTKI KOMPUTERYZACJI

Tajwańskie pecety są synonimem zaawansowanych technologii. Rozpoczynamy komputeryzację uczelni – powstaje informatyczny system obsługi studentów.

Powstaje Uczelniany Klub Sportowy składający się z pięciu sekcji. Za 10 lat będzie ich pięć razy więcej!

ZARZĄDZANIE I MARKETING

Uczelnia uzyskała uprawnienia do prowadzenia jednolitych i uzupełniających studiów magisterskich i nadawania stopnia magistra na kierunku zarządzanie i marketing.

Decyzją Rektora powołane zostało Wydawnictwo WSPiZ.

Odbywa się uroczyste wręczenie dyplomów pierwszym absolwentom i absolwentkom uczelni.

UCZELNIA IMIENIA PROF. LEONA KOŹMIŃSKIEGO

Postanowieniem Rady Powierniczej Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania otrzymała imię prof Leona Koźmińskiego.

Uczelnia otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów licencjackich na kierunku finanse i bankowość.

WRĘCZENIE PIERWSZYCH DYPLOMÓW MAGISTERSKICH

Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych przyznała uczelni uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu..

Odbywa się uroczyste wręczenie dyplomów pierwszym na uczelni magistrom.

AKREDYTACJA EQUIS

Europejska Fundacja Rozwoju Zarządzania EFMD przyznała uczelni Koźmińskiego akredytację EQUIS – European Quality Improvement System. Uczelnia jest jedyną szkołą wyższą w Europie Środkowo-Wschodniej posiadającą tę prestiżową akredytację, stawiającą ją w gronie najlepszych szkół biznesu na całym świecie.

Pierwsi studenci rozpoczynają naukę na kierunku Administracja.

UCZELNIA LIDEREM RANKINGÓW I CZŁONKIEM KRASP

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego zajmuje pierwsze miejsce wśród niepaństwowych uczelni we wszystkich rankingach szkół wyższych ,,Wprost”, ,,Polityki” i ,,Rzeczpospolitej”.

Decyzją Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) uczelni Koźmińskiego został nadany status uczelni członkowskiej KRASP, jako jedynej uczelni niepublicznej w tym gronie.

Prof. Grzegorz W. Kołodko tworzy Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER.

AKREDYTACJA CEEMAN

Komitet Akredytacyjny CEEMAN (Central and East European Management Development Association) przyznał uczelni swoją akredytację.

Koźmiński uzyskał uprawnienia do prowadzenia pięcioletnich studiów magisterskich na kierunku prawo.

Uczelnia otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku finanse i bankowość.

ADMINISTRACJA

Uczelnia otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku administracja.

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji przyznało uczelni Certyfikat Systemu Jakości w kształceniu na studiach podyplomowych.

UPRAWNIENIA HABILITACYJNE Z ZARZĄDZANIA

Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, jako pierwsza niepaństwowa uczelnia w Polsce, uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu przyznało uczelni uprawnienia do prowadzenia wyższych studiów zawodowych na kierunku socjologia.

STUDIA DOKTORANCKIE

Uczelnia Koźmińskiego uruchomiła studia doktoranckie w zakresie zarządzania. Jako pierwsza niepaństwowa szkoła wyższa w Polsce wprowadziła pełny, 3-letni program dla doktorantów.

Ruszył nowy kierunek – europeistyka.

Odbyło się pierwsze kolokwium habilitacyjne w historii uczelni.

Koźmiński jako jedyna szkoła wyższa w Polsce, otrzymała ocenę wyróżniającą dla kierunku zarządzanie i marketing, przyznaną przez Państwową Komisję Akredytacyjną, oficjalny organ nadzorujący jakość kształcenia.

STUDENCKA PORADNIA PRAWNA

Działalność rozpoczyna Studencka Poradnia Prawna – pierwsza na uczelni niepaństwowej na kierunku prawo.

Odbywa się uroczyste otwarcie nowego budynku przy ul. Jagiellońskiej 57.

Po raz pierwszy „Orłami Sukcesu Koźmińskiego” zostali nagrodzeni wybitni absolwenci i absolwentki uczelni.

DOKTORAT HONORIS CAUSA DLA PROF. KIEŻUNA

Uroczyste nadanie profesorowi Witoldowi Kieżunowi doktoratu honoris causa Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. To pierwszy w Polsce doktorat honoris causa nadany przez uczelnię niepubliczną.

Odbywa się uroczyste wręczenie dyplomów pierwszym absolwentom i absolwentkom prawa.

AKREDYTACJA AMBA

Program Euro*MBA, realizowany przez konsorcjum pięciu europejskich uczelni, w tym uczelnię Koźmińskiego, uzyskał prestiżową akredytację Association of MBAs (AMBA).

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego jest niekwestionowanym liderem lokalnych rankingów.

Uczelnia zdobyła również pierwsze miejsce wśród uczelni niepublicznych i złoty medal w Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych Akademickiego Związku Sportowego.

NOWA NAZWA UCZELNI

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymuje nazwę Akademia Leona Koźmińskiego.

Uczelnia jako jedyna polska niepubliczna szkoła wyższa, zostaje pełnoprawnym, indywidualnym członkiem European University Association.

Akademia dołącza do PRME* – międzynarodowej organizacji, której misją jest podniesienie rangi zrównoważonego rozwoju w szkołach wyższych na całym świecie.

*Princeples for Responsible Management Education

RANKING FINANCIAL TIMES

Akademia po raz pierwszy znajduje się w rankingu najlepszych szkół biznesu w Europie dziennika „Financial Times”.

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów przyznała Akademii uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo.

Uczelnia uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów I i II stopnia na kierunku ekonomia.

STATUETKA OSKARA DLA REKTORA

Rektor, prof. Andrzej Koźmiński otrzymał od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego statuetkę „Oskara” – jako wyraz uznania za wybitne osiągnięcia uczelni.

Akademia Leona Koźmińskiego ponownie uzyskała ocenę wyróżniającą Państwowej Komisji Akredytacyjnej za kształcenie na kierunku zarządzanie.

Rada Nauki MNiSW w wyniku oceny parametrycznej działania jednostek naukowych w latach 2005-2009 przyznała Akademii kategorię 1.

NOWY REKTOR UCZELNI

Rektorem uczelni zostaje prof. Witold T. Bielecki. Prof. Andrzej K. Koźmiński, założyciel i długoletni Rektor uczelni, obejmuje stanowisko Prezydenta Akademii.

Uczelnia otrzymała uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

AKREDYTACJA AACSB

Akademia Leona Koźmińskiego dołączyła do światowego, elitarnego grona uczelni biznesowych posiadających prestiżową akredytację AACSB – the Association to Advance Collegiate Schools of Business.

DOKTORAT HONORIS CAUSA DLA PROF. SIMONA

Profesor Hermann Simon, światowej sławy autor, ekspert zarządzania, przedsiębiorca, założyciel firmy Simon-Kucher & Partners, otrzymał tytuł doktora honoris causa Akademii Leona Koźmińskiego.

Kierunek prawo, prowadzony w Akademii Leona Koźmińskiego, uzyskał wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Powstaje mobilna aplikacja iKozminski, pierwsze tego typu narzędzie oferowane przez polską uczelnię.

RZEŹBA LWA LEO

Odsłonięcie rzeźby lwa leżącego na kuli ziemskiej. Z okazji dwudziestolecia istnienia Uczelni, została ona ufundowana przez Alicję i Andrzeja Koźmińskich.

Ingvar Kamprad, twórca firmy IKEA, otrzymał tytuł doktora honoris causa Akademii Leona Koźmińskiego.

Akademia Leona Koźmińskiego uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie socjologia oraz stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Prezydent Akademii, prof. Andrzej Koźmiński odebrał nagrodę specjalną „Dziennika Gazeta Prawna” za umiejętne łączenie edukacji z biznesem. Gazeta przyznaje nagrody firmom, które otwierają Polskę na świat.

Akademia Leona Koźmińskiego otrzymała wyróżnienie za program wymiany akademickiej Erasmus w kategorii instytucjonalnej w konkursie EDUinspiracje.

WSPÓŁPRACA Z ESCP BUSINESS SCHOOL

Akademia nawiązuje strategiczną współpracę z najstarszą i jedną z najbardziej prestiżowych szkół biznesu na świecie – ESCP Business School. Tym samym staje się (obok Paryża, Londynu, Madrytu, Turynu i Berlina) jej środkowoeuropejskim kampusem.

Uczelnia zostaje Liderem Zarządzania oraz Umiędzynarodowienia.

Działalność rozpoczyna GrowPoint – uczelniany akcelerator przedsiębiorczości.

UPRAWNIENIA HABILITACYJNE Z PRAWA

Uczelnia otrzymuje uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo.

Akademia zdobywa Diamentowy Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na finansowanie projektów wybitnie uzdolnionych studentów.

Program Master in Finance and Accounting uzyskuje CFA Institute Recognition.

DOKTORAT HONORIS CAUSA ESCP BUSINESS SCHOOL DLA PROF. KOŹMIŃSKIEGO

Prof. Andrzej Koźmiński otrzymuje tytuł doktora honoris causa ESCP Business School.

Podpisane zostaje porozumienie z CIMA, dzięki któremu studenci mogą uzyskać międzynarodowy dyplom z rachunkowości zarządczej.

NAJLEPSZA UCZELNIA BIZNESOWA

Prof. Edward C. Prescott zostaje doktorem honoris causa Akademii Leona Koźmińskiego.

W światowych rankingach „Financial Times” uczelnia zajmuje wysokie miejsca – po raz kolejny jest najlepszą uczelnią biznesową w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Akredytacja ACCA dla Programu Master in Finance and Accounting. Program jako jedyny w Europie, posiada trzy prestiżowe akredytacje stowarzyszeń profesjonalistów (CFA, CAIA, ACCA).

OTWARCIE BLOOMBERG FINANCIAL LAB

Prof. Andrzej K. Koźmiński otrzymuje nagrodę „Gwiazdy Umiędzynarodowienia”.

Powstaje Laboratorium Bloomberga, dzięki czemu studenci mogą pracować w oparciu o rzeczywiste analizy, wskaźniki i informacje ze wszystkich rynków finansowych świata.

NOWY REKTOR AKADEMII

Funkcję Rektora Akademii Leona Koźmińskiego obejmuje prof. Grzegorz Mazurek.

Uczelnia znajduje się w pierwszej edycji Positive Impact Rating – jako jedna z 30 uczelni biznesowych na świecie i jedyna z Polski.

Akademia jako pierwsza w Polsce, ogłasza swoje Cele Zrównoważonego rozwoju.

Certyfikacja Business School Impact System (BSIS), pokazująca realny wpływ na otoczenie społeczno-ekonomiczne.

Transformacja cyfrowa uczelni nabiera tempa – w obliczu pandemii wszystkie zajęcia realizowane są online.

KONSORCJUM EMBA

Akademia dołącza do grona czołowych szkół biznesu na świecie, tworzących konsorcjum EMBA.

Uczelnia zostaje członkiem organizacji RRBM, wirtualnej wspólnoty naukowców z całego świata.

Swoją działalność rozpoczyna Biuro ds. Dobrostanu.

PUNKT INTERWENCYJNY W AKADEMII

Na Uczelni działa punkt interwencyjny – oparte na wolontariacie miejsce wsparcia dla uchodźców z Ukrainy.

Akademia umacnia swoją pozycję w gronie około 100 elitarnych uczelni biznesowych, posiadających tzw. akredytację „potrójnej korony”.

Ranking “Financial Times” potwierdził, że Akademia Leona Koźmińskiego jest najlepszą uczelnią biznesową w Europie Środkowo-Wschodniej.

Awans w zestawieniu Positive Impact Rating do grupy Uczelni konsekwentnie przekształcających swoją politykę pod kątem ochrony planety i jej mieszkańców.

WYJĄTKOWY ROK 30-LECIA

Uczelnia obchodzi swoje 30-lecie.

Akademia jako jedna z pierwszych na świecie, publikuje swoje rekomendacje związane z ChatGPT oraz innymi generatorami tekstu, wideo, obrazu czy dźwięku.

Rektor Akademii Leona Koźmińskiego powołany do Rady ds. innowacji w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (EUA).

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

PIERWSZY ROK AKADEMICKI

Minister Edukacji Narodowej udzielił zgody na utworzenie uczelni niepaństwowej pod nazwą Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania – znanej dziś jako Akademia Leona Koźmińskiego.

Uczelnia uzyskała uprawnienia do kształcenia na studiach licencjackich na kierunku zarządzanie i marketing.

4 października 1993 roku w wynajętej auli przy ul. Rozbrat odbywa się uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego nowo powołanej uczelni.

950 STUDENTÓW I STUDENTEK

W WSPiZ studiuje 950 osób. Za 10 lat będzie ich ponad 8000!

Uczelnia podpisuje pierwsze umowy o współpracy z instytucjami zagranicznymi, m.in. ze School of Economics and Management of Lund University.

POCZĄTKI KOMPUTERYZACJI

Tajwańskie pecety są synonimem zaawansowanych technologii. Rozpoczynamy komputeryzację uczelni – powstaje informatyczny system obsługi studentów.

Powstaje Uczelniany Klub Sportowy składający się z pięciu sekcji. Za 10 lat będzie ich pięć razy więcej!

ZARZĄDZANIE I MARKETING

Uczelnia uzyskała uprawnienia do prowadzenia jednolitych i uzupełniających studiów magisterskich i nadawania stopnia magistra na kierunku zarządzanie i marketing.

Decyzją Rektora powołane zostało Wydawnictwo WSPiZ.

Odbywa się uroczyste wręczenie dyplomów pierwszym absolwentom i absolwentkom uczelni.

UCZELNIA IMIENIA PROF. LEONA KOŹMIŃSKIEGO

Postanowieniem Rady Powierniczej Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania otrzymała imię prof Leona Koźmińskiego.

Uczelnia otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów licencjackich na kierunku finanse i bankowość.

WRĘCZENIE PIERWSZYCH DYPLOMÓW MAGISTERSKICH

Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych przyznała uczelni uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu..

Odbywa się uroczyste wręczenie dyplomów pierwszym na uczelni magistrom.

AKREDYTACJA EQUIS

Europejska Fundacja Rozwoju Zarządzania EFMD przyznała uczelni Koźmińskiego akredytację EQUIS – European Quality Improvement System. Uczelnia jest jedyną szkołą wyższą w Europie Środkowo-Wschodniej posiadającą tę prestiżową akredytację, stawiającą ją w gronie najlepszych szkół biznesu na całym świecie.

Pierwsi studenci rozpoczynają naukę na kierunku Administracja.

UCZELNIA LIDEREM RANKINGÓW I CZŁONKIEM KRASP

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego zajmuje pierwsze miejsce wśród niepaństwowych uczelni we wszystkich rankingach szkół wyższych ,,Wprost”, ,,Polityki” i ,,Rzeczpospolitej”.

Decyzją Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) uczelni Koźmińskiego został nadany status uczelni członkowskiej KRASP, jako jedynej uczelni niepublicznej w tym gronie.

Prof. Grzegorz W. Kołodko tworzy Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER.

AKREDYTACJA CEEMAN

Komitet Akredytacyjny CEEMAN (Central and East European Management Development Association) przyznał uczelni swoją akredytację.

Koźmiński uzyskał uprawnienia do prowadzenia pięcioletnich studiów magisterskich na kierunku prawo.

Uczelnia otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku finanse i bankowość.

ADMINISTRACJA

Uczelnia otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku administracja.

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji przyznało uczelni Certyfikat Systemu Jakości w kształceniu na studiach podyplomowych.

UPRAWNIENIA HABILITACYJNE Z ZARZĄDZANIA

Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, jako pierwsza niepaństwowa uczelnia w Polsce, uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu przyznało uczelni uprawnienia do prowadzenia wyższych studiów zawodowych na kierunku socjologia.

STUDIA DOKTORANCKIE

Uczelnia Koźmińskiego uruchomiła studia doktoranckie w zakresie zarządzania. Jako pierwsza niepaństwowa szkoła wyższa w Polsce wprowadziła pełny, 3-letni program dla doktorantów.

Ruszył nowy kierunek – europeistyka.

Odbyło się pierwsze kolokwium habilitacyjne w historii uczelni.

Koźmiński jako jedyna szkoła wyższa w Polsce, otrzymała ocenę wyróżniającą dla kierunku zarządzanie i marketing, przyznaną przez Państwową Komisję Akredytacyjną, oficjalny organ nadzorujący jakość kształcenia.

STUDENCKA PORADNIA PRAWNA

Działalność rozpoczyna Studencka Poradnia Prawna – pierwsza na uczelni niepaństwowej na kierunku prawo.

Odbywa się uroczyste otwarcie nowego budynku przy ul. Jagiellońskiej 57.

Po raz pierwszy „Orłami Sukcesu Koźmińskiego” zostali nagrodzeni wybitni absolwenci i absolwentki uczelni.

DOKTORAT HONORIS CAUSA DLA PROF. KIEŻUNA

Uroczyste nadanie profesorowi Witoldowi Kieżunowi doktoratu honoris causa Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. To pierwszy w Polsce doktorat honoris causa nadany przez uczelnię niepubliczną.

Odbywa się uroczyste wręczenie dyplomów pierwszym absolwentom i absolwentkom prawa.

AKREDYTACJA AMBA

Program Euro*MBA, realizowany przez konsorcjum pięciu europejskich uczelni, w tym uczelnię Koźmińskiego, uzyskał prestiżową akredytację Association of MBAs (AMBA).

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego jest niekwestionowanym liderem lokalnych rankingów.

Uczelnia zdobyła również pierwsze miejsce wśród uczelni niepublicznych i złoty medal w Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych Akademickiego Związku Sportowego.

NOWA NAZWA UCZELNI

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymuje nazwę Akademia Leona Koźmińskiego.

Uczelnia jako jedyna polska niepubliczna szkoła wyższa, zostaje pełnoprawnym, indywidualnym członkiem European University Association.

Akademia dołącza do PRME* – międzynarodowej organizacji, której misją jest podniesienie rangi zrównoważonego rozwoju w szkołach wyższych na całym świecie.

*Princeples for Responsible Management Education

RANKING FINANCIAL TIMES

Akademia po raz pierwszy znajduje się w rankingu najlepszych szkół biznesu w Europie dziennika „Financial Times”.

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów przyznała Akademii uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo.

Uczelnia uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów I i II stopnia na kierunku ekonomia.

STATUETKA OSKARA DLA REKTORA

Rektor, prof. Andrzej Koźmiński otrzymał od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego statuetkę „Oskara” – jako wyraz uznania za wybitne osiągnięcia uczelni.

Akademia Leona Koźmińskiego ponownie uzyskała ocenę wyróżniającą Państwowej Komisji Akredytacyjnej za kształcenie na kierunku zarządzanie.

Rada Nauki MNiSW w wyniku oceny parametrycznej działania jednostek naukowych w latach 2005-2009 przyznała Akademii kategorię 1.

NOWY REKTOR UCZELNI

Rektorem uczelni zostaje prof. Witold T. Bielecki. Prof. Andrzej K. Koźmiński, założyciel i długoletni Rektor uczelni, obejmuje stanowisko Prezydenta Akademii.

Uczelnia otrzymała uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

AKREDYTACJA AACSB

Akademia Leona Koźmińskiego dołączyła do światowego, elitarnego grona uczelni biznesowych posiadających prestiżową akredytację AACSB – the Association to Advance Collegiate Schools of Business.

DOKTORAT HONORIS CAUSA DLA PROF. SIMONA

Profesor Hermann Simon, światowej sławy autor, ekspert zarządzania, przedsiębiorca, założyciel firmy Simon-Kucher & Partners, otrzymał tytuł doktora honoris causa Akademii Leona Koźmińskiego.

Kierunek prawo, prowadzony w Akademii Leona Koźmińskiego, uzyskał wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Powstaje mobilna aplikacja iKozminski, pierwsze tego typu narzędzie oferowane przez polską uczelnię.

RZEŹBA LWA LEO

Odsłonięcie rzeźby lwa leżącego na kuli ziemskiej. Z okazji dwudziestolecia istnienia Uczelni, została ona ufundowana przez Alicję i Andrzeja Koźmińskich.

Ingvar Kamprad, twórca firmy IKEA, otrzymał tytuł doktora honoris causa Akademii Leona Koźmińskiego.

Akademia Leona Koźmińskiego uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie socjologia oraz stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Prezydent Akademii, prof. Andrzej Koźmiński odebrał nagrodę specjalną „Dziennika Gazeta Prawna” za umiejętne łączenie edukacji z biznesem. Gazeta przyznaje nagrody firmom, które otwierają Polskę na świat.

Akademia Leona Koźmińskiego otrzymała wyróżnienie za program wymiany akademickiej Erasmus w kategorii instytucjonalnej w konkursie EDUinspiracje.

WSPÓŁPRACA Z ESCP BUSINESS SCHOOL

Akademia nawiązuje strategiczną współpracę z najstarszą i jedną z najbardziej prestiżowych szkół biznesu na świecie – ESCP Business School. Tym samym staje się (obok Paryża, Londynu, Madrytu, Turynu i Berlina) jej środkowoeuropejskim kampusem.

Uczelnia zostaje Liderem Zarządzania oraz Umiędzynarodowienia.

Działalność rozpoczyna GrowPoint – uczelniany akcelerator przedsiębiorczości.

UPRAWNIENIA HABILITACYJNE Z PRAWA

Uczelnia otrzymuje uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo.

Akademia zdobywa Diamentowy Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na finansowanie projektów wybitnie uzdolnionych studentów.

Program Master in Finance and Accounting uzyskuje CFA Institute Recognition.

DOKTORAT HONORIS CAUSA ESCP BUSINESS SCHOOL DLA PROF. KOŹMIŃSKIEGO

Prof. Andrzej Koźmiński otrzymuje tytuł doktora honoris causa ESCP Business School.

Podpisane zostaje porozumienie z CIMA, dzięki któremu studenci mogą uzyskać międzynarodowy dyplom z rachunkowości zarządczej.

NAJLEPSZA UCZELNIA BIZNESOWA

Prof. Edward C. Prescott zostaje doktorem honoris causa Akademii Leona Koźmińskiego.

W światowych rankingach „Financial Times” uczelnia zajmuje wysokie miejsca – po raz kolejny jest najlepszą uczelnią biznesową w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Akredytacja ACCA dla Programu Master in Finance and Accounting. Program jako jedyny w Europie, posiada trzy prestiżowe akredytacje stowarzyszeń profesjonalistów (CFA, CAIA, ACCA).

OTWARCIE BLOOMBERG FINANCIAL LAB

Prof. Andrzej K. Koźmiński otrzymuje nagrodę „Gwiazdy Umiędzynarodowienia”.

Powstaje Laboratorium Bloomberga, dzięki czemu studenci mogą pracować w oparciu o rzeczywiste analizy, wskaźniki i informacje ze wszystkich rynków finansowych świata.

NOWY REKTOR AKADEMII

Funkcję Rektora Akademii Leona Koźmińskiego obejmuje prof. Grzegorz Mazurek.

Uczelnia znajduje się w pierwszej edycji Positive Impact Rating – jako jedna z 30 uczelni biznesowych na świecie i jedyna z Polski.

Akademia jako pierwsza w Polsce, ogłasza swoje Cele Zrównoważonego rozwoju.

Certyfikacja Business School Impact System (BSIS), pokazująca realny wpływ na otoczenie społeczno-ekonomiczne.

Transformacja cyfrowa uczelni nabiera tempa – w obliczu pandemii wszystkie zajęcia realizowane są online.

KONSORCJUM EMBA

Akademia dołącza do grona czołowych szkół biznesu na świecie, tworzących konsorcjum EMBA.

Uczelnia zostaje członkiem organizacji RRBM, wirtualnej wspólnoty naukowców z całego świata.

Swoją działalność rozpoczyna Biuro ds. Dobrostanu.

PUNKT INTERWENCYJNY W AKADEMII

Na Uczelni działa punkt interwencyjny – oparte na wolontariacie miejsce wsparcia dla uchodźców z Ukrainy.

Akademia umacnia swoją pozycję w gronie około 100 elitarnych uczelni biznesowych, posiadających tzw. akredytację „potrójnej korony”.

Ranking “Financial Times” potwierdził, że Akademia Leona Koźmińskiego jest najlepszą uczelnią biznesową w Europie Środkowo-Wschodniej.

Awans w zestawieniu Positive Impact Rating do grupy Uczelni konsekwentnie przekształcających swoją politykę pod kątem ochrony planety i jej mieszkańców.

WYJĄTKOWY ROK 30-LECIA

Uczelnia obchodzi swoje 30-lecie.

Akademia jako jedna z pierwszych na świecie, publikuje swoje rekomendacje związane z ChatGPT oraz innymi generatorami tekstu, wideo, obrazu czy dźwięku.

Rektor Akademii Leona Koźmińskiego powołany do Rady ds. innowacji w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (EUA).