Pracownicy i pracowniczki

30_lat_budynek
about_shape_1 6 1
Partnerzy, doradcy, autorytety. Dla naszych studentów i studentek nieocenione wsparcie, mistrzowie, mentorzy. Doświadczeni akademicy i praktycy, którzy pomagają wyznaczyć a później przemierzać ścieżkę rozwoju.

Sprawdź, co nasi wykładowcy, pracownicy naukowo-dydaktyczni i administracyjni mówią o 30-leciu Akademii Leona Koźmińskiego.

KOZMINSKI 30

Poznaj pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych Akademii Leona Koźmińskiego.

Poznaj naszych pracowników

prof. ALK Witold T. Bielecki

Prezydent ALK - Przewodniczący Rady Powierniczej

prof. ALK Mariola Ciszewska-Mlinaric

Dziekan Kolegium Zarządzania

Beata Chmura

Menedżer ds. Zarządzania Wiedzą, Biuro Badań Naukowych i Rozwoju Kadry

dr Sylwia Hałas-Dej

Dziekan Kozminski Executive Business School

prof. dr hab. Dariusz Jemielniak

Kierownik Katedry Zarządzania W Społeczeństwie Sieciowym

prof. dr. hab. Andrzej K. Koźmiński

Prezydent Honorowy Akademii Leona Koźmińskiego

Beata Lech

Dyrektor Finansowy

Paulina Łukaszuk

Rzecznik Prasowy, Dyrektor Komunikacji Akademii Leona Koźmińskiego

prof. ALK Aleksander Maziarz

Prorektor ds. Dydaktycznych

prof. dr hab. Grzegorz Mazurek

Rektor

prof. ALK Paweł Mielcarz

Kierownik Katedry Finansów

prof. ALK Bartłomiej Nowak

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem, Dziekan

prof. ALK Aleksandra Przegalińska

Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i ESR

prof. ALK Bolesław Rok

Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie

prof. ALK Robert Rządca

Prorektor ds. Badań Naukowych i Rozwoju Kadry

Edyta Siuda

Prezes Zarządu Fundacji Koźmińskich, Dyrektor Biura Projektów Akademii Leona Koźmińskiego

Agnieszka Sławska

Dyrektor Biura Badań Naukowych i Rozwoju Kadry

Dr Jolanta Tkaczyk

Kierownik Katedry Marketingu

prof. ALK Jacek Tomkiewicz

Dziekan Kolegium Finansów i Ekonomii

Piotr Walasek

Dyrektor Biblioteki

Dr Olha Zadorozhna

Adiunkt w Zakładzie Ekonomicznych Analiz Empirycznych

dr hab. Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk

Kierownik Ekonomicznego Instytutu Analiz Empirycznych oraz Centrum Badawczego ds. Stabilności Finansowej

KOZMINSKI 30
KOZMINSKI 30