Siła nauki

2
1
NAUKOWE ODPOWIEDZI NA BIZNESOWE WYZWANIA

Badania i rozwój

Przez trzy dekady nasi badacze analizowali procesy gospodarcze, zjawiska ekonomiczne i problemy w relacjach społecznych. Śledzili wpływ technologii na każdą z tych dziedzin oraz szukali możliwości wykorzystania nowych narzędzi cyfrowych. Ekonomiści, specjaliści w zakresie zarządzania, badacze społeczni, psychologowie, prawnicy i analitycy danych z Akademii Leona Koźmińskiego rozpoczynają czwartą dekadę naukowych badań otaczającego nas świata.

Akademia Leona Koźmińskiego to dążenie do doskonałości w badaniach i w drodze do bycia międzynarodowym punktem odniesienia w zakresie wiedzy we wszystkich obszarach zarządzania. Świadczy o tym nasz wkład – publikacje w czasopismach naukowych, książkach, studiach przypadków, a także współpraca z wiodącymi firmami w celu rozwiązania rzeczywistych problemów i potrzeb biznesu.

Przyszłość jest dziś. Trendy kształtujące biznes, społeczeństwo i przywództwo

Co przyniesie przyszłość? Sześćdziesięciu uznanych naukowców i naukowczyń Akademii Leona Koźmińskiego podjęło próbę zidentyfikowania trendów kształtujących przyszłość społeczeństwa, biznesu i przywództwa. Opublikowany trendbook to trzydzieści rozdziałów pełnych wiedzy, praktycznych doświadczeń, ale też inspiracji do poszukiwania własnych odpowiedzi. Zapraszamy do lektury - zarówno pełnego opracowania, jak i streszczenia

OD 30 LAT PROWADZIMY I PROMUJEMY BADANIA ODPOWIADAJĄCE POTRZEBOM ŚWIATA BIZNESU

Posłuchaj nas na Spotify

Nasze
badania,odkrycia,publikacje
na przestrzeni lat

Koronawirus wpłynął na nasze na nawyki żywieniowe i konsumpcyjne. Coraz chętniej gotujemy, marnotrawimy mniej jedzenia, a także stawiamy na zdrowsze produkty.

„Po wybuchu pandemii badani zaczęli deklarować, że jedzenie stało się ważniejszą częścią ich codzienności. Chętniej wykorzystują resztki z posiłków do przyrządzania nowych potraw, a także bardziej przychylnie zapatrują się na dania zdrowe, zamiast gotowych lub składających się z produktów przetworzonych.”

dr hab. Grażyna Wąsowicz
Psycholożka ekonomiczna
Osoby, które mają w pracy przyjaciela, są 7-krotnie bardziej zaangażowane w swoje obowiązki.

“Jeśli zatrudniony ma w biurze lub zakładzie kogoś przyjaznego, jego zaangażowanie i zadowolenie jest wyraźnie większe niż w przypadku pozostałych ankietowanych. A po pandemii wpływ bliskich relacji na satysfakcję z pracy stał się jeszcze silniejszy”.

dr Monika Sońta
Socjolożka
Obecność kobiet w gremiach kontrolujących funkcjonowanie firm poprawia przejrzystość finansową organizacji.

„W wielu krajach europejskich wprowadzono nowe regulacje i po kilku latach możemy obserwować znacznie lepsze wyniki firm oraz większą transparentność ich działania. A to za sprawą większego zaangażowania kobiet w życie gospodarcze”.

prof. Dorota Dobija
Ekonomistka
Nie można prognozować sytuacji ekonomicznej kraju tylko na podstawie produktu krajowego brutto. Autorski wskaźnik sytuacji gospodarczo-społecznej pozwala ją zmierzyć na podstawie 45 parametrów.

„Niepewność osłabia koniunkturę gospodarczą, a słaba koniunktura zwiększa niepewność. To błędne koło może przerwać jeden z dwóch scenariuszy. Albo poprawią się nastroje i postawy społeczne, a co za tym idzie – poprawi się sytuacja realna. Albo odwrotnie – wyraźnie lepsza sytuacja realna poprawi nastroje i zredukuje niepewność”.

prof. Andrzej K. Koźmiński
Ekonomista
Postęp technologiczny premiuje wąską grupę wysoko wykwalifikowanych pracowników, co pogłębia różnice w zarobkach.

„Państwo musi zadbać o społeczną równowagę: o zmniejszenie liczby osób wykluczonych, bez dostępu do dóbr uznawanych dziś za podstawowe”.

dr hab. Jacek Tomkiewicz
Ekonomista
Ekodotacje czy opłaty środowiskowe – co naprawdę motywuje firmy? Dobrze zaprojektowana polityka podatkowa zwiększa nakłady firm na technologie tzw. czystej produkcji.

“Skuteczna metoda zachęcania biznesu do wprowadzania zielonych rozwiązań to tzw. policy-mix. Chodzi o łączenie wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw z rozsądnym poziomem opłat środowiskowych”.

dr Kinga Tchórzewska
Ekonomistka

Nasze wydane monografie

 • 2023 – CHMIELEWSKA-SZLAJFER H. (2023), „Online tabloid politics”, Brill
 • 2023 – JEMIELNIAK D. PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A. (2023), „Strategizing AI in Business and Education”, Cambridge University Press
 • 2023 – KOŹMIŃSKI A., LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D., PIKOS A. (2023) „Zarządzanie. Nowe otwarcie”, Wydawnictwo Poltext, Warszawa
 • 2023 – MORAWSKI W. (2023), „Czasy nasze, moje też. Fragmenty wykładów”, Wydawnictwo Poltext, Warszawa
 • 2022 – GRUSZCZYŃSKI Ł., MENKES M., BILKOVA V., FARAH P.(2022), „The Crisis of Multilateral Legal Order: Causes, Dynamics and Implications, Routledge, London-New York”
 • 2022 – BARCZ J. GRZELAK A., SZYNDLAUER R. (2022),”Problem praworządności w Polsce w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE (2021″), Wyd. Elipsa, Warszawa
 • 2022 – NOGA A. (2022) „Teoria konkurencji. Ekonomiczna teoria wszystkiego”, Poltex, Warszawa
 • 2021 – GÓRSKA A., KULICKA K., DOBIJA D. (2021), „Deepening inequalities. What did COVID‐19 reveal about the gendered nature of academic work?”, Wydawnictwo Gender, Work and Organization
 • 2021 – BARCZ J.(2021) GRZELAK A., SZYNDLAUER R. „Problem praworządności w Polsce w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE (2018-2020)”, Wyd. Elipsa, Warszawa
 • 2021 – DOCZEKALSKA A. (2021), „Język prawny w tworzeniu i transpozycji prawa Unii Europejskiej. Procesy hybrydyzacji”, Wolters Kluwer, Warszawa
 • 2021 – BARCZ J.(2021) „Sprawy polskie podczas Konferencji „2 + 4”. Potwierdzenie granicy polsko-niemieckiej i odszkodowania od Niemiec (Studium z historii dyplomacji i prawa międzynarodowego)”, Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa, Warszawa
 • 2021 – GARBARSKI L. (2021), „Kreatywność w biznesie”, Wydawnictwo Poltext, Warszawa
 • 2020 – KIEŻUN W., GASPARSKI W. (2020), ” Krytyczna teoria organizacji. Elementy filozofii i praktyki zarządzania”, POLTEXT, Warszawa
 • 2020 – JEMIELNIAK D. (2020), „Thick Big Data: Doing Digital Social Sciences”, Oxford University Press, Oxford
 • 2020 – JEMIELNIAK D., PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A. (2020), „Collaborative Society”, MIT Press, Cambridge
 • 2020 – MUDRECKI A.( 2020),” Zasada proporcjonalności w prawie podatkowym”, Wolters Kluwer
 • 2020 – CHMIELEWSKI J. (2020), „Prawo leśne w praktyce”, Wolters Kluwer, Warszawa
 • 2020 – BARCZ J. GRZELAK A., SZYNDLAUER R.( 2020), „Problem praworządności w Polsce w świetle dokumentów Komisji Europejskiej. Okres „dialogu politycznego” 2016-2017″, Urząd Publikacji UE, Warszawa
 • 2020 – BARCZ J. (2020), „Od lizbońskiej do postlizbońskiej Unii Europejskiej. Główne kierunki reformy ustrojowej procesu integracji europejskiej”, Wolters Kluwer, Warszawa
 • 2020 – KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2020), „The Balanced Development Index For Europe’s OECD Countries, 1999-2017”, Springer, Cham
 • 2020 – JEMIELNIAK D. & PRZEGALIŃSKA A. (2020), „Collaborative socjety”, The MIT Press
 • 2020 – KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2020), „The Balanced Development Index For Europe’s OECD Countries, 1999-2017”, Springer, Cham
 • 2020 – CISZEWSKA – MLINARIC, M. (red) (2020), „Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Historie opowiedziane z pasją”, Wydawnictwo Poltext, Warszawa
 • 2020 – RUNIEWICZ-WARDYN M. (ed.), (2020), „Social Capital in the University-Based Innovation Ecosystems in the Leading Life Science Clusters: Implications for Poland” , Wydawnictwo Poltext, Warszawa
 • 2019 – GRUSZCZYŃSKI Ł. (2019) „The Regulation of E-cigarettes: International, European and National Challenges, Edward Elgar Publishing”, Cheltenham
 • 2019 – MAZIARZ A. (2019), „Reguły konkurencji Unii Europejskiej”, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa
 • 2019 – MACIEJEWSKI M. (2019), „Skuteczność i efektywność administracji w prawie administracyjnym. W kierunku recepcji zarządzania publicznego w polskim prawie administracyjnym”, Wydawnictwo Poltext, Warszawa
 • 2019 – BARCZ J., KRANZ J. (2019), „Reparacje od Niemiec po drugiej wojnie światowej w świetle prawa międzynarodowego. Aspekty prawa i praktyki”, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa
 • 2019 – NOGA A. (2019), „Szczególna teoria zatrudnienia. Jak wykorzystać przedsiebiorstwa, rynki i państwa do tworzenia atrakcyjnej pracy”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • 2019 – KARPA W. (2019), „Osobliwości innowacji medycznych. Analiza ekonomiczna”, Wydawnictwo Poltext, Warszawa
 • 2019 – CHMIELEWSKA-SZLAJFER H. (2019), „Reshaping Poland’s Community after Communism. Ordinary Celebrations”, Palgrave Macmillan
 • 2018 – CHMIELEWSKI J. (2018),” Zasada budzenia zaufania w ogólnym postępowaniu administracyjnym”, Wolters Kluwer, Warszawa
 • 2017 – JABŁOŃSKA- BONCA J. (2017), „Prywatna ochrona bezpieczeństwa. Koncepcje – podmioty – zadania – normy – konteksty”, Wolters Kluwer Polska, Warszawa
 • 2017 – CIEŚLIK J. (2017), „Entrepreneurship in Emerging Economies. Enhancing its Contribution to Socio-Economic Development”, PALGRAVE MACMILLAN LTD, Cham
 • 2017 – KOŁODKO G., KOŹMIŃSKI A.K., (2017), „Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm”, PRÓSZYŃSKI I S-KA , Warszawa
 • 2017 – OBŁÓJ, K. (2017), „Praktyka strategii firmy jak zarządzać przeszłością radzić sobie z teraźniejszością i tworzyć przyszłość”, Wydawnictwo Poltext, Warszawa
 • 2016 – KOŹMIŃSKI A.K. (2016), „Wyobraźnia ekonomiczna „, Wydawnictwo Poltext, Warszawa
 • 2016 – KOŹMIŃSKI A.K. (2016), „Wyobraźnia ekonomiczna”, Wydawnmictwo Poltext, Warszawa
 • 2016 – RUNIEWICZ-WARDYN M. (2016), „Innovations and emerging technologies for the prosperity and quality of life”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • 2015 – CHMIELEWSKI J.(2015), „Pojęcie nadrzędnego interesu publicznego w prawie administracyjnym”, C. H. Beck, Warszawa
 • 2015 – KRANZ J. (2015), „Pojęcie suwerenności we współczesnym prawie międzynarodowym „, DOM WYDAWNICZY ELIPSA, Warszawa
 • 2015 – ZAGÓRSKI K., KOŹMIŃSKI A., MORAWSKI W., PIOTROWSKA K., RAE G., STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2015), „Postawy ekonomiczne w czasach niepewności. Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012-2014”, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
 • 2015 – KIEŻUN W. (2015) „Sprawniejsze państwo”, Wydawnictwo Poltext, Warszawa
 • 2015 – KOŁADKIEWICZ I. (2015),”System nadzoru w firmie rodzinnej”, Wydawnictwo Poltext, Warszawa
 • 2014 – GRZELAK A. (2014), „Granica między skuteczną walką z przestępczością a prawem do prywatności i do ochrony danych osobowych – glosa do wyroku TS z 8.4.2014 r. w sprawach połączonych”, Europejski Przegląd Sądowy, nr 7, s. 45-52
 • 2014 – JEMIELNIAK D. (2014), „Common Knowledge? An Ethnography of Wikipedia”, Stanford University Press, Stanford
 • 2014 – PUDŁO-JAREMEK A. (2014), „Rola parlamentu narodowego w sprawach UE po wejściu w życie Traktatu z Lizbony”, ELIPSA, Warszawa
 • 2014 – CIEŚLIK J. (2014), „Przedsiębiorczość, polityka, rozwój”, WYDAWNICTWO AKADEMICKIE SENDO, Warszawa
 • 2014 – KOŹMIŃSKI A.K. (2014), „Czas pokera”, Wolters Kluwer, Warszawa
 • 2014 – KOŹMIŃSKI, A.K., LATUSEK-JURCZAK, D. (2014), „Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu”, Wolters Kluwer, Warszawa
 • 2013 – KOŹMIŃSKI A.K. (2013) „Ograniczone przywództwo. Studium empiryczne”, Wydawnictwo Poltext, Warszawa
 • 2013 – KOŹMIŃSKI A.K. (2013), „Ograniczone przywództwo”, Wydawnictwo Poltext, Warszawa
 • 2012 – GASPARSKI W. (red.) (2012) „Biznes, Etyka, Odpowiedzialność”, PWN, Warszawa
 • 2012 – JEMIELNIAK D.(2012),”Badania jakościowe. Metody i narzędzia”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • 2012 – JEMIELNIAK D. (2012), „Badania jakościowe. Podejścia i teorie” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • 2012 – JEMIELNIAK D. (2012), „The New Knowledge Workers”, Edward Elgar Publishing, Cheltenham
 • 2012 – NOWAK B. (2012) „Gas market liberalisation and energy security. Legal and institutional aspects”, Wolters Kluwer, Warszawa
 • 2012 – KIEŻUN W. (2012) „Patologia transformacji”, Wydawnictwo Poltext, Warszawa – późn. Wydawnictwo Poltext, Warszawa
 • 2011 – CHMIELEWSKI P. (2011), „Homo Agens. Instytucjonalizm w naukach społecznych”, Wydawnictwo Poltext
 • 2011 – PUDŁO-JAREMEK A. (2011), „Rola drugich izb parlamentów państw członkowskich w sprawach Unii Europejskiej w świetle regulacji krajowych i unijnych”, Instytut Wydawniczy Euro Prawo, Warszawa
 • 2011 – CHMIELEWSKI P. (2011), „Homo agens. Instytucjonalizm w naukach społecznych”, Warszawa
 • 2011 – SOKOLEWICZ W. (2011), „Prasa i Konstytucja”, Wolters Kluwer, Warszawa
 • 2010 – KIEŻUN W. (2010) „Krytycznie i twórczo o zarzadzaniu”, Wolters Kluwer Polska, Warszaw
 • 2010 – TADEUSZ T. (2010) „Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna.” Scholar, Warszawa
 • 2010 – KOŹMIŃSKI A.K., Hatch M., Kostera M. (2010), „Trzy oblicza przywództwa. Menedżer, Artysta, Kapłan”, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa
 • 2010 – DOBIJA D. & KOŁADKIEWICZ I. (2010), „Ład korporacyjny”, Wolters Kluwer, Warszawa
 • 2009 – NOWAK B. (2009), „Wewnetrzny Rynek Energii W Unii Europejskiej”, CH Beck, Warszawa
 • 2009 – NOGA A. (2009), „Teorie przedsiębiorstw”, PWE, Warszawa
 • 2008 – KIEŻUN W. (2008) „Niezapomniane twarze”, Wydawca EKOTV, wyd. II, Warszawa
 • 2008 – JEMIELNIAK D., KOŹMIŃSKI A. (2008), „Zarządzanie od podstaw. Podręcznik akademicki”, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa
 • 2006 – KWIATKOWSKI S., Houdayer P. (2004), „Knowledge café for intellectual entrepreneurship through or against institutions”, Wydawnictwo WSPIZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa
 • 2005 – DOBIJA M., Martin A. (2005), „General Accounting Theory. Towards Balanced Development”, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków – Seria Książek
 • 2005 – KOŹMIŃSKI A.K., KOSTERA M., JO HATCH M. (2005), „The Three Faces of Leadership: Manager, Artist, Priest, BLACKWELL PUBLISHING OXFORD”, U.K., Exeter
 • 2004 – DOBIJA D. (2004), Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego w organizacjach działających w „nowej gospodarce”, Warszawa
 • 2004 – KIEŻUN W. (2004),”Krytyczna teoria organizacji”, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa
 • 2004 – KIEŻUN W. (2004) „Dobre państwo”, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa
 • 1998 – KOŹMIŃSKI A.K., (1998), „Odrabianie zaległości. Zmiany organizacji i zarządzania w byłym bloku socjalistycznym”, PWN, Warszawa
 • 1998 – OBŁÓJ K. (1998) „Strategia organizacji”, Prószyński i S-, Polskie Wydawnictwo Ekononomiczne, Warszawa
 • 1993 – KOŹMIŃSKI A.K.,(1993), „Catching Up? Case Studies of Organizational and Management Change in the Ex-Socialist Block”, SUNY Press, Albany
 • 1979 – KOŹMIŃSKI A.K. (1979),”Analiza Systemowa Organizacji”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa,