Spotkanie dotychczasowych przewodniczących Samorządu Studentów

Samorząd Studencki ALK pełni niezwykle ważną rolę w życiu naszej społeczności. Niezwykle miło będzie nam spotkać wszystkich dotychczasowych przewodniczących.

Więcej informacji wkrótce