Business Mixer

Wydarzenie dla partnerów biznesowych Uczelni, reprezentujących obszar HR. Tematem spotkania będą zawody przyszłości, zmiany związane z wpływem nowych technologii na rynek pracy oraz nowoczesne formy zatrudnienia.

Comments are closed